Abri-Flex

Abri-Flex

Abri-Flex produkter kan användas precis som vanliga underkläder, ökar användarens känsla av frihet och värdighet. Sidosömmarna går lätt att riva upp vid byte. Diskret nummer- och färgmarkering gör det lätt att skilja storlekarna åt. Andningsbart spärrskikt, klätt med textilliknande material för att förhindrar hudirritationer, dubbel sugkärna med ett fördelningsskikt som ökar torrhetskänslan. Superabsorbent som minskar risken för oönskad lukt.

Abri-Flex hålls bättre på plats med dubbelt så många resårer som andra likvärdiga produkter.

Längsgående läckagebarriärer minskar risken för sidoläckage.

Fuktindikator visar när skyddet är förbrukat.