Vi ligger efter med beställningar på snibbar. Vi försöker leverera 80x80 denna vecka (nr 26).
För 104x104 krävs också byte av rullar, kan bli klart till veckoslutet.
Vi ber om överseende.