Vi vill inte tränga oss på och skicka nyhetsbrev till den som inte vill ha.
Nu finns, som det ska, en länk med möjlighet att tacka nej.
Sändlistan utgår från de kunder som en gång tackat ja vid registreringen som kund, och de e-postadresser som använts.
OBS att en del kunder loggat på med olika e-postadresser vid olika tidpunkter. Det har vi svårt att ha koll på.
I olyckliga fall kan ett Nej tack innebära att nästa nyhetsbrev kommer fram via en annan adress.